วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

          นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (SKR PRE-TEST) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมสวนฯ รังสิต โรงเรียนธัญวิทย์ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ทั้ง 5 คน ที่ได้คะแนนสูงสุดติดอันดับ 1 ถึง 10

<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

          นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการ...